Apie projektą

Statistinių duomenų gausa Covid-19 sąlygomis tapo rimtu socialiniu ir epidemiologiniu iššūkiu, kuris parodė, jog klaidingas duomenų interpretavimas tiesiogiai veikė žmonių elgesį bei pandemijos plitimą. Šioje situacijoje išryškėjo, jog daugumai visuomenės narių trūksta statistikos žinių, todėl jie negali tikslingai pasinaudoti įvairiose srityse platinama informacija, ar net gali tapti manipuliacijos aukomis. Šiame kontekste itin svarbu pradėti ugdyti visuomenės esminius duomenų suvokimo principus. Šio projekto tikslas – sukurti inovatyvios visuomenės statistinių intuicijų ugdymo e-platformos CognitiveSTATS prototipą, kuris padės koreguoti klaidingą Covid-19 ir ekonomikos duomenų, bei įvairių statistinių reiškinių suvokimą. Suplanuotos dvi veiklos: 1. atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentus, siekiant identifikuoti svarbiausias Covid-19 duomenų interpretavimo problemas (statistines ir/ar kognityvines) ir efektyviausius statistinių intuicijų ugdymo būdus; 2. remiantis atliktais moksliniais tyrimais, sukurti ir testuoti visuomenės statistinių intuicijų ugdymo platformos prototipą. Platformos CognitiveSTATS dėka gyventojai galės geriau suprasti valdžios ir žiniasklaidos pateikiamus esminius su ekonomika ir Covid-19 situacija susijusius duomenis, geriau suprasti įvairius duomenų pateikimo būdus bei vizualizacijas, bei kritiškiau vertinti viešojoje erdvėje, įskaitant socialiniuose tinkluose, platinamą informaciją, atpažinti galimas manipuliacijas duomenimis. Siekiant, kad platforma būtų veiksminga, o jos turinys patrauklus plačiajai visuomenei, remiamasi trimis inovatyviais principais: kognityvinių mokslų principais, žaidybinimu ir duomenų vizualizacijomis. Tokiu būdu siekiama ugdyti visuomenę bei paveikti gyventojų nuostatas ir elgseną. Projekto metu atlikti moksliniai tyrimai ir sukurtas e-platformos prototipas bus pristatyti tarptautinio lygio moksliniuose straipsniuose. Kadangi projekto idėja nesunkiai adaptuojama ir kitomis pandeminėms ar krizinėms situacijoms, o gyventojų nuostatos ir elgsena yra esminis bet kokios kritinės situacijos suvaldymo faktorius, CognitiveSTATS turi ilgalaikę perspektyvą ir gali būti plačiai pritaikyta duomenų valdomame pasaulyje.