Eksponentinis augimas 3

Einant nuo langelio prie langelio variokų vis padvigubėja. Tiems, kurie mėgsta formules, jas ir pateikime: jei variokų (centų) kiekį k-tajame langelyje pažymėtumėm: xk, tai variokų kiekį  xk+1 ant sekančio (k + 1) langelio apskaičiuotumėme pagal formulę: xk+1=2xk.
Sekančiame grafike matome kaip pirmieji aštuoni langeliai apkraunami variokais – įsivaizduokit, kad grafiko stulpeliai yra variokų stulpeliai ant šachmatų lentos langelių. Pradedant antru langeliu mėlyna spalva rodomas koks variokų kiekis buvo padėtas ant ankstesnio langelio, rusva spalva pavaizduotas variokų priedas prie ankstesnio langelio variokų, skaičiai ant rusvų stulpelių arba virš jų rodo tų pridėtų variokų skaičių:

Kaip auga variokų skaičius ant šachmatų lentos langelių

Pereiti prie klausimo