Eksponentinis augimas 5

Matome, kad geometrinėje progresijoje, einant nuo langelio prie langelio, variokų prieaugis vis didėja, proporcingai jau padėtam variokų skaičiui, o ta proporcija priklauso nuo daugiklio r.
Todėl geometrinė progresija taikoma aprašant natūralius dauginimosi procesus – kuo daugiau ko nors priviso, tuo daugiau palikuonių atsiranda, o palikuonių skaičių nusako daugiklis r. Taigi, jei tas dauginimasis būtų niekuo nevaržomas, tai dauginimosi greitis taip pat nevaržomai augtų link begalybės.
Išsiaiškinę geometrinės progresijos ypatumus, galime pilnai apibrėžti eksponentinį augimą.
Eksponentinis kokio nors dydžio augimas yra tada, kai augimo greitis nuolat didėja ir augimo greitis yra proporcingas pasiektam dydžiui, mūsų atveju padėtų variokų skaičiui.Pažiūrėkime kaip eksponentiškai tuštės šacho iždas.

Pinigėliais užkrovėm jau beveik ketvirtį lentos, o šachas tokios sumos net nepajustų. Bet čia ir slypi eksponentinio augimo klastingumas – pradžioje augimas visai ne baisus.

Pereiti prie klausimo