Eksponentinis augimas 7

Gal ankstesnis grafikas Jums tik trukdo, nes žmogui nelengva prognozuoti kaip prasitęs kreivė. Todėl geometrinės progresijos grafiką pateiksime logaritminėje skalėje, kur progresija išsidėstė ant tiesės. Tieses žmogui lengva braižyti, tad gal jūsų kantrybė neišseko ir pabandykite pagal tiesę atsakyti kiek maždaug bus centų 17 langelyje, bet atsiminkite, kad vertikali ašis yra logaritminė. Logaritminėje skalėje vienodu atstumu nutolę žymos, kurių skirtumas yra vienodas daugiklis, pavyzdžiui, atstumas tarp žymų 10 ir 100 yra toks pat, kaip tarp žymų 1 ir 10. 

Grafikas su logaritmine skale.

Pereiti prie klausimo