Eksponentinis augimas 9

Pabaikime šacho apiplėšimo lentelę, įdomu ar ir pačiam Osmanų sultonui būtų užtekę pinigėlių padengti šachmatų lentą.

Vien tik paskutiniame langelyje yra suma apie 5 tūkstančius kartų viršijanti visą JAV metinį bendrąjį vidaus produktą. Viso pasaulio sultonai, kraudami visus savo pinigėlius nuo pat šachmatų išradimo laikų, išradėjo “kuklaus” reikalavimo nepatenkintų.

Pereiti prie klausimo