Covid įvadas

Welcome to your Covid įvadas

3.1 Ar Covid-19 yra grėsmingas

Kilus virusinei Covid-19 (korona viruso) epidemijai įvairūs gandai bei nesusivokimai dalinai nustelbė statistinius duomenis bei medikų skleidžiamas žinias. Tai suprantama, nes, kilus grėsmei, daug kas pasimeta arba ima neigti grėsmę. Pradžioje ši pandemija ne tik atrodė grėsmingai, bet ir iš tikrųjų dėl nepasiruošimo, nepatyrimo ir vakcinos bei vaistų nebuvimo nulėmė nemažai mirčių. Šiame portale aiškinsime, kaip suvokti ir įvertinti patikimuose šaltiniuose publikuojamus duomenis, kokias išvadas iš jų galima pasidaryti. Aišku, kaip elgtis, padarius tas išvadas, sunku patarti, nes žmonės yra skirtingi: vieni yra drąsūs, kiti atsargūs, vieni pasitikintys, kiti įtarūs, vieni jauni ir sveiki, kiti sergantys ir todėl jie priima skirtingus sprendimus. Taigi portale daugiausia dėmesio skirsime faktams bei jų pateikimo suvokimui.
Pradžioje atsakykite kaip vertinate Covid-19 pavojingumą.

Testas 1 Kaip manote ar Covid-19 yra pavojinga liga?