Eksponentinis augimas 2

Tęskime

Einant nuo langelio prie langelio variokų vis padvigubėja. Tiems, kurie mėgsta formules, jas ir pateikime: jei variokų (centų) kiekį k-tajame pažymėtumėm: $x_{k}$ tai variokų kiekį:  $x_{k+1}$ ant sekančio (k + 1) langelio apskaičiuotumėme pagal formulę: $x_k=2\cdot x_k$
Pirmame grafike matome kaip pirmieji aštuoni langeliai apkraunami variokais, rusva spalva pavaizduotas variokų priedas prie ankstesnio langelio variokų, skaičiai ant priedo rodo tų pridėtų variokų kiekį:

Kaip auga variokų skaičius ant šachmatų lentos langelių

Pradedant antru langeliu mėlyna spalva rodomas visas variokų kiekis padėtas ant ankstesnio langelio.

Kiek ant bet kurio langelio padėta „mėlynų“ variokų?