Eksponentinis augimas 7

Į kurį testo variantą Jums buvo parankiausia atsakyti:

Pažymėkite vieną iš atsakymų.