Eksponentinis augimas 7

Welcome to your Eksponentinis augimas 7

Teorija

Truputį mintyse paskaičiuokim. Matėme, kad 14 langelyje yra 8192, vos daugiau už 8 tūkstančius. Nuo 14 iki 17 langelio reikia centų skaičių 3 kartus padvigubinti, pirmą kartą padvigubinant (ant 15  langelio) bus maždaug 8 x 2 = 16 tūkstančių, antrą kartą dvigubinant ant 16 langelio bus maždaug 16 x 2 = 32 tūkstančiai ir trečią kartą dvigubinant bus maždaug 32 x 2 = 64 tūkstančiai. Taigi teisingas buvo atsakymas "Tarp 60 000 ir 70 000", tiksliau 65 536.

Į kurį testo variantą Jums buvo parankiausia atsakyti:

Pažymėkite vieną iš atsakymų.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *