Eksponentinis augimas 8

Welcome to your Eksponentinis augimas 8

Teorija

Pabaikime šacho apiplėšimo lentelę, įdomu ar ir pačiam Osmanų sultonui būtų užtekę pinigėlių padengti šachmatų lentą.

Vien tik paskutiniame langelyje yra suma apie 5 tūkstančius kartų viršijanti visą JAV metinį bendrąjį vidaus produktą. Viso pasaulio sultonai, kraudami visus savo pinigėlius nuo pat šachmatų išradimo laikų, išradėjo "kuklaus" reikalavimo nepatenkitnų.

Ar geometrinės progresijos nariai visada auga?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *